Vídeň - informace

Vídeň

Vídeň je hlavním městem Rakouské republiky a zároveň jednou z devíti spolkových zemí Rakouska. Vídeň je sídlem spolkového prezidenta, spolkové vlády, spolkových správních orgánů a zemské vídeňské vlády. Vídeň se rozkládá především na pravém břehu Dunaje a na západě hraničí s Vídeňským lesem. Plochou 415 kilometrů čtverečních a obvodem 133 kilometrů patří Vídeň ke středně velkým evropským metropolím. Dunaj protéká Vídní ze severozápadu na jihovýchod v délce 24 kilometrů. V minulosti Dunaj meandroval a způsoboval často katastrofální záplavy. V roce 1598 bylo zregulováno rameno, které je dnes známé pod názvem Donaukanal. V letech 1868 – 1876 bylo koryto zarovnáno a na východní straně zajištěno 500 metrů širokou protizáplavovou bariérou. Další regulační etapa začala v roce 1975. Paralelně s hlavním tokem byl vybudován Neue Donau, který využívá přebytečnou vodu z hlavního toku. Uprostřed vznikl ostrov Donauinsel. Přepravu přes hlavní tok Dunaje umožňují dva železniční mosty, čtyři silniční mosty, dva potrubní mosty a dva malé přívozy. Vídeň patřila již ve středověku s 20 000 obyvateli k největším městům území osídleného německy hovořícími národy. Největší příliv obyvatel zažila Vídeň v letech 1880 - 1910, v období zakládání továren. Jejich počet se tehdy zvýšil z 592 000 na 2 milióny. Po 2. světové válce přicházeli do Vídně zejména političtí utečenci z Maďarska a Československa. Většina z nich mezitím získala rakouské občanství. V současnosti je ve Vídni registrováno kolem 160 000 cizinců bez rakouské státní příslušnosti. Jsou to většinou Jugoslávci, Turci, Němci a Poláci. Vídeň patří k nejvýznamnějším kulturním centrům světa. Ve více než 100 státních a soukromých muzeích a přibližně 120 galeriích je vystaveno množství vzácných exponátů. Ve Vídni se nachází jedna z nejvýznamnějších obrazových sbírek Evropy – Brueghelova sbírka – jakož i nejrozsáhlejší sbírka grafik na světě a největší ucelená sbírka kreseb Albrechta Dürera. Tyto sbírky jsou majetkem města. Sbírka originálů Národní knihovny je třetí největší na světě. Vídeňská muzea navštíví ročně kolem 2,9 miliónu návštěvníků. Rekord v tomto směru drží Schönbrunn (1,3 miliónu návštěvníků za rok), následují císařské apartmány v Hofburgu, Umělecko-historické muzeum a Rakouská galerie v Horním Belvederu. Na vídeňské univerzitě, založené v roce 1365 jako Alma Mater Rudolphina, je v současnosti imatrikulováno 100 000 studentů. Studuje se na všech klasických fakultách.

Zájezdy do Vídně

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz